Het is niet altijd zo eenvoudig en voor de hand liggend hoe je welke soort planten moet snoeien. Elke plant heeft zijn eigen methode en seizoen waarin het best gesnoeid kan worden. Daarom willen wij jullie aan de hand van dit artikel meegeven hoe je op de juiste manier kan snoeien.

Het belang van snoeien

U wilt graag ieder seizoen een tuin die bloeit. Om dit te realiseren, is het van groot belang op de juiste wijze uw bomen, struiken en planten te snoeien. Hiervoor gelden een paar grondregels:

1.Hoe krachtiger u snoeit, hoe sterker de nieuwe bloei.

2.Tenzij de plant een rustperiode doormaakt, stijgt het sap naar de bovenste top van een gesnoeide tak die vervolgens doorbreekt en gaat bloeien.

3.Jonge scheuten zijn krachtig en geven een grote productiviteit.

4.Het inkorten van takken, verhoogt de kwaliteit van uw plant op lange termijn.

5.Het bieden van licht en lucht tot het centrum van een boom of struik, verhoogt de gezondheid en de kracht van de plant en de productie van bloemknoppen.

6.Dood of ziek hout is nadelig voor de gezondheid van de plant.

7.Takken die horizontaal of diagonaal groeien, bieden meer bloeiende scheuten dan verticale en dragen daardoor meer vrucht.

8.Snoeien berooft een plant van een deel van zijn voedsel en dat moet u in de wortels compenseren door extra voeding toe te dienen.

Om uw tuininrichting te behouden, is het van belang dat u de krachten van de natuur in uw planten leidt. Door te snoeien, kunt u de bloemen en vruchten krijgen zoals u wilt of een boom inkorten om te groeien in de grootte en vorm die u verkiest. Met in het achterhoofd de idee van de genoemde regels, zijn er dan vier redenen om te snoeien:

  • De productie van bloemen/planten te verhogen
  • De grootte en kwaliteit van bloemen of vrucht te verkrijgen die u wenst
  • Een vorm te behouden of te verkrijgen
  • Gezondheid en kracht te behouden

Gereedschap bij het snoeien

Goed gereedschap is het halve werk. Het beste is als u goed en scherp gereedschap gebruikt en het juiste instrument voor het juiste werk.

Er zijn twee typen snoeischaren. De papegaaisnavel en het aambeeldtype. Het snaveltype heeft twee snijbladen en is geschikt voor zacht hout.

Bij het aambeeldtype bijt het snijblad tegen een platvorm, met een rolbeweging. Dit laatste type is meer geschikt voor hard hout. Met het aambeeldtype knipt u ook gemakkelijk bindtouw.

De dikkere takken kunt u het beste met een lichtgebogen snoeizaagje inkorten. Als het gaat om een groot snoeikarwei, kunt u beter een heggenschaar gebruiken.

Snoeien, de juiste manier

Snoeisneden kunt u het beste altijd dicht boven een knop maken. Een goede snoeisnede begint onmiddellijk ter hoogte van de knop en loopt iets op tot boven de knop. U snoeit schuin zodat het vocht gemakkelijk van het snijvlak af kan lopen.

Bij het snoeien van dikke takken is het belangrijk dat u de hoofdstam niet inscheurt. Doe dit karwei daarom in twee delen. Zaag eerst op enige afstand van de stam een inkeping aan de onderkant van een derde van de dikte van de tak. Zaag de tak dan af, op een paar centimeter buiten de onderste zaagsnede. Zaag ten slotte het stompje van de tak schoon af, zo dicht mogelijk langs de stam. Werk de wond dan met een scherp snoeimes bij en verzegel deze met verf of teer tegen ziektekiemen.

Bomen & Snoei

Een jonge boom heeft een dunne hoofdstam met een aantal korte zijscheuten. Die zijscheuten kunt u al gauw laten verdwijnen. Wij adviseren u één takkrans per jaar eraf te halen. Een takkrans is een groep takken op dezelfde hoogte rond de stam.

Bij een kroonboom moeten alle onderste takken tot op ongeveer 2 meter hoogte weggenomen worden. Daarnaast kunt u alle takken weghalen die andere takken dreigen te kruisen of er tegen te schuren. Houdt het centrum van een boom open en knip rustig 2/3 van de takken terug (behalve bij coniferen en sterk omhoog gaande bomen). Op deze manier blijft de boom compact, jong en vol wanneer hij in het voorjaar uitloopt. Er kan zich in de top een tweede sterke tak als rivaal van de hoofdtak ontwikkelen. Je krijgt dan een Y – vorm. Laat de krachtigste tak zitten en haal de andere geheel weg om rottingsprocessen te voorkomen.

Bladverliezende bomen moeten worden gesnoeid als het blad is gevallen en de sapstroom tot stilstand is gekomen, zo tussen december tot maart. Sommige bomen hebben de neiging tot bloeden, gebruik daarvoor een wondverf.

Coniferen hoeven zelden gesnoeid te worden, tenzij ze worden gebruikt als heg of siervorm. Bijknippen kunt u het beste in de zomer doen, anders lijden de jonge scheuten vorstschade. Groenblijvende bomen kunt u beter niet in de winter snoeien, die zijn gevoelig voor vorst en kunnen invriezen.

Knotten

Knotten kunt u het beste in het voorjaar doen, om vorstschade te voorkomen. Dit houdt in: het terugsnoeien van de jaarscheuten tot vlak op de stam. Door te knotten kunt u de hoogte en breedte van een boom inperken. Hierdoor ontstaat een gedrongen groei. Goed op dit knotten reageren de linde, populier, wilg, paardenkastanje en een aantal esdoorns.

Rooien

Het rooien van bomen kan prima in de herfst, omdat de bomen dan volledig in rustperiode zijn. De bomen uit Zuid-Europa laten nog even op zich wachten omdat het daar wat later herfst wordt. Deze bomen kunt u in de loop van de maand december rooien.

Struiken & Snoei

U ziet graag dat een struik langdurig aantrekkelijk blijft en maximaal van kwaliteit. Om dat te bereiken heeft een struik verzorging en leiding nodig. De hoofdreden om een struik te snoeien is het om hem gezond te houden. Daarnaast is het belangrijk dat hij zijn sierwaarde en vorm behoudt. Een goede snoei maakt dat de belangrijke kenmerken (bloemen, opvallend blad, gekleurde bessen) tot hun recht komen.

Laat u een zojuist gekochte struik eerst een jaartje met rust en haal alleen de beschadigde takjes weg en top eventueel de wat lang uitschietende takken. Langzame groeiers kunt u laten gaan, snelle groeiers hebben baat bij krachtige snoei.

Door de lange scheuten in te korten krijgt u een volle struik die de komende jaren zal bloeien. Snoei daarom 2 a 3 dikke takken tot onderin weg zodat de struik ruimte en licht krijgt om verder te ontwikkelen.

Belangrijk is dat u de zuigers die vanuit de wortels of stam omhoogschieten, wegsnoeit. De hoofdplant met sterke ent krijgt anders geen voeding meer en sterft af.

Onkruid groeit niet in de wintermaanden. Zorg dus dat u al het onkruid nauwkeurig uit de tuin heeft, dat scheelt in het voorjaar veel werk.

Winterse verzorging

Water geven is belangrijk in de zomer, maar ook in de winter. De groenblijvende bomen en struiken hebben het in de winter ook nodig. Als het ’s nachts vriest en overdag zonnig is, in combinatie met wind, kan een boom of struik behoorlijk uitdrogen omdat hij geen vocht kan opnemen en wel verdamping heeft.

Rozen & Snoei

Het zwellen van de knoppen geeft aan dat de sapstroom op gang komt en dat het tijd is om de rozen te snoeien. Bij rozen is het belangrijk dat u let op:

1.Zoveel mogelijk jong en zo weinig mogelijk oud hout.

2.Houd de struik gezond en krachtig, het centrum open voor licht en lucht.

3.Zorg voor een goed gevormde, uitgebalanceerde plant.

Leid de kracht van de roos naar de gezonde stengels. De roos moet worden ingekort tot op drie knoppen, altijd tot op een naar buiten wijzende knop.

Bij de lichte zomersnoei moet u ze afsnijden tot net boven een naar buiten gericht vijfde blad.

Klimmers, leibomen en -struiken, heggen & Snoei

Bij het planten van een klimmer of leiboom tegen een muur is het belangrijk dat u 20 tot 30 cm ruimte laat tussen plant en muur zodat de wortels voldoende regenwater krijgen.

Pas geplante klimmers kunt u tot op de helft of twee derde terugsnoeien. In het tweede jaar begint u met het leiden van de scheuten. De jonge scheuten kunt u wijd uitgespreid vastzetten met veel ruimte ertussen. Ongewenste scheuten kunnen geheel worden weggenomen. Hoofdstengels moet u iedere winter inkorten om zo een krachtige groei te behouden.

Als de klimmer zich heeft gezet, doet u er goed aan om zoveel mogelijk hoofdstengels omlaag te trekken zodat ze horizontaal kunnen groeien. Dat geeft geringe remming van de sapstroom maar veroorzaakt een grotere bloemzetting.

Leibomen

Bij de leibomen kunt u het beste de twijgen, die op de uitgeleide armen groeien, terugsnoeien tot kapstokjes.

Bij de onderste etage tot ca 10 cm, de 2e etage ca 8 cm oplopend tot de laatste etages 2 cm. In het voorjaar lopen ze dan gelijkwaardig uit.

Een boom groeit vanuit de top door, dus de onderste etage heeft daar iets meer moeite mee. Takken die vanuit de top naar boven groeien, kunt u het beste wegknippen of bij jonge bomen aanbinden als hier nog geen tak is uitgeleid. Bij oudere leibomen mogen de uitlopers helemaal worden terug geknipt tot de uitgeleide armen.

Hagen

Wij adviseren u om een heg aan de bovenkant smaller te houden, hetzij rond of plat van boven. Door deze licht spits toelopende vorm kan meer licht de onderste blaadjes bereiken, zodat die ook blijven bloeien. Daarnaast zal een lading sneeuw een zodanig gevormde heg niet topzwaar maken. Grootbladige heggenstruiken kunt u het beste met een snoeischaar en gespannen lijn knippen.

Fruit & Snoeien

Bij het snoeien van fruit zijn er drie belangrijke sleutelwoorden: de vorm, gezondheid en kwaliteit van de boom. De vorm wordt bepaald door hem vroeg te snoeien. De gezondheid door hem voldoende licht te geven. De kwaliteit wordt gewaarborgd door drie zaken:

1.Door de boom vroeg en hard te snoeien krijgt u een sterk uitgebalanceerd geraamte.

2.Op termijn minder snoeien brengt een fruitboom langzaamaan tot volle dracht.

3.Door het evenwicht te bewaren tussen de voortdurende vorming van gezonde nieuwe scheuten en van goede kwaliteit fruit.

Bron : http://www.bomenonline.be/Snoeitips/Algemeen.asp

Comments are closed.