Urban farming, of city farming zit in de lift. Het verbouwen van gewassen en het houden van kleinvee en bijen in leegstaande gebouwen en op braakliggende gronden, wordt steeds populairder bij moderne stadsbewoners, in navolging op de trend, om terug dichter bij de natuur te leven ; een levenswijze die bewoners van het platteland al lang onder de knie hadden.

Vanwaar deze plotse interesse in agricultuur?

*Voor veel mensen, die in een drukke stad wonen en werken, is het werken in een tuin vaak pure ontspanning, een vorm van mediteren zelfs.

*Je eigen voedsel verbouwen is ook veiliger. Geen pesticiden en eigen keuze van meststoffen.

*Het is ook gewoon goedkoper en geeft soms een bron van inkomsten, als je de verbouwde producten verkoopt.

* Je kan ook steeds beschikken over je eigen voedsel en bespaart in tijd om naar de winkel te gaan.

* Omdat gebruik wordt gemaakt van braakliggende gronden, ontstaat er een groenere omgeving, hetgeen de leefbaarheid in de stad vergroot.

Is urban farming nieuw?

Nee, helemaal niet.

Kastelen en kloosters verbouwden eeuwenlang al hun eigen voedsel. Boerderijen lagen dicht tegen de stadsgrenzen en leverden via markten aan de bevolking. De Romeinen verbouwden reeds kruiden in de peristilium en in Cuba houden mensen konijnen, kippen en zelfs varkens in hun douche en op het balkon om zo extra voedsel tot hun beschikking te hebben of extra inkomen te verkrijgen door het resultaat te verkopen. Maar ook wij kennen al een tijdje de “volkstuintjes”, waar men los van de woning kleine gewassen kan verbouwen.

Wil je je tuintje echter liever op je eigen terras houden ? Geen enkel probleem. Dan kan je opteren om een “verticale” tuin, ook wel muurtuin aan te leggen, waarbij de gewassen zodanig groeien, dat ze geen zitruimte innemen.

Kortom, voor iedereen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan deze nieuwe “urban” trend…     En jij? Schuilt er een tuinbouwer in jou ?(Bron : plazillacom)

 

Comments are closed.