Asbest is een stof die vroeger gebruikt werd in bouwmaterialen ; sinds 1998 echter is het verboden en mag niet meer gebruikt worden.

Maar uiteraard zijn er heel wat mensen die nu een oudere woning kopen en die willen renoveren of afbreken. Dan bestaat er wel degelijk een gevaar voor de gezondheid als de vezels loskomen en eventueel ingeademd worden.
Hoog tijd dus voor een grondige doorlichting, over waar je asbest vooral aantreft en hoe je er op een veilige manier mee omspringt.

Waar in oude huizen vindt je nog asbest terug?
In asbesthoudende materialen, zoals asbestcement (golfplaten, dakleien, buizen, bloembakken, vloertegels, glasalt toepassingen in de keuken…), asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes. Ook tal van andere producten kunnen asbest bevatten, zoals strijkplanken, remblokjes, vloerbedekking…

Met het blote oog zal u in de meeste gevallen niet kunnen beoordelen of iets asbest bevat.
Hoe kan je dan bepalen of in jouw woning asbest gebruikt werd?
In een Voor nieuwbouw hoeft u zich waarschijnlijk geen zorgen te maken: de materialen van tegenwoordig bevatten geen asbest meer. Voor oudere gebouwen of installaties kan de fabrikant, de verkoper of de installateur van het materiaal u misschien vertellen of er asbest in verwerkt is.
Hebt u dan nog geen zekerheid, dan kunt u terecht bij een gespecialiseerd laboratorium. De gegevens van alle erkende laboratoria vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op het adres www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen.aspx.

Hoe ga ik om met materialen die asbest bevatten?
Kijken naar of zelfs aanraken van asbest is niet gevaarlijk. Als het materiaal in goede staat is, zitten de asbestvezels doorgaans heel stevig vast. Gevaar is er pas wanneer u, bij een verbouwing bijvoorbeeld, het asbest bewerkt en beschadigt. Dan kunnen de vezels loskomen en kunt u ze inademen.

Oude materialen die vrijwel zeker asbest bevatten (althans vroeger) zijn:

**Asbestcement

Asbestcement is een cementmateriaal waarin 10 à 15% asbestvezels verwerkt zijn. De belangrijkste producten die ermee gemaakt werden, zijn:
• leien voor gevel- en dakbedekking,
• golfplaten,
• afvoer- en rioolbuizen,
• glasalplaten in keuken of badkamer,
• bloembakken,
• onderdakplaat,
• schouwpijpen en luchtkanalen,
• platen in imitatiemarmer voor vensterbanken, traptreden enz.
• vensterdorpels en muurkappen,
• muurplaten en plafondtegels,
• vloertegels van harde vinyl

Asbestcementproducten kunt u herkennen aan de typische wafelstructuur.
Bij oudere producten hoeft u niet te twijfelen; asbestvrije cementen, leien, golfplaten,… waren tot voor enkele tientallen jaren niet verkrijgbaar op de markt. Vertrouwt u ook meer recente producten niet, neem dan contact op met de firma die ze verkocht of geplaatst heeft.

Bij asbestcement-producten zijn de vezels stevig gebonden. Zolang het materiaal in goede staat is en niet behandeld wordt, komen er dus nauwelijks vezels vrij. Als ze nog niet te verweerd of beschadigd zijn, laat u de materialen beter met rust.

! Verwijder het dus niet en begin zeker niet te boren, zagen, breken, schuren,… Het verven van asbestcementproducten verlengt de levensduur ervan, maar brengt geen oplossing. Het stelt het probleem alleen maar uit.
Bovendien wordt het materiaal door de verf minder herkenbaar en verhoogt u de kans dat iemand ze later met “gewone” cementproducten verwart.
! Het ontmossen van golfplaten met een hogedrukreiniger is uit den boze omdat daardoor asbestvezels vrijkomen.
! Laat de materialen zo veel mogelijk intact. Gooi ze niet vanop een hoogte op de grond of in een container. En denk eraan dat het altijd de voorkeur geniet om een beroep te doen op gespecialiseerde asbest verwijderaars.

**Isolatiemateriaal
Vroeger werden voor de isolatie van verwarmingsbuizen vaak asbestplaaster gebruikt. Vaak is het met een witte jutte doek omwikkeld. Asbestgips draagt soms het opschrift “amiante ciment”.
Zolang u er afblijft, is er niet echt gevaar.
Is het materiaal beschadigd of versleten, of gaat u het zagen, boren, schuren of breken, dan loopt u een risico.
Gaat het om grote hoeveelheden of is het materiaal niet gemakkelijk te verwijderen, neem dan een gespecialiseerd bedrijf onder de arm. Beslist u toch er zelf aan te werken, neem dan alle veiligheidsregels in acht.

**Asbestkoord

Asbestkoord werd vooral gebruikt voor de dichting van kachels (“kachelkoord”), stookketels, inbouwcassettes voor open haarden.
Asbestkoord is wit en ziet er stoffig en vezelachtig uit.
Het vervangen van asbestkoord, bijvoorbeeld in de deur van uw kachel, is niet zonder gevaar. Bij het manipuleren kunnen heel wat vezels vrijkomen.
Beslist u toch er zelf aan te werken, draag dan zeker beschermende kleding en een ademhalingstoestel. Maak de koord eerst nat. Zorg voor een goede ventilatie en maak zo weinig mogelijk stof.

Wil je alles weten over asbest en hoe ermee om te gaan?
In het onderstaande Pdf formulier kom je er alles over te weten.
https://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/documentatie/asbestjuli2012web.pdf

Met dank voor dit artikel:
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15599

Comments are closed.