Tag

bijen

Browsing

Het is ondertussen geen nieuw nieuws meer, maar de bijtjes zijn aan het uitsterven. En iedereen weet ondertussen ook wel al dat deze noodzakelijk zijn in ons leven om de bloemetjes te verstuiven. Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en het verbouwen van andere gewassen. Het goede…

Een insectenhotel is een deel van de tuin en een deel van de winterhabitat voor nuttige insecten, het “tuinleger” dat  je helpt om de slechte insecten onder controle te houden. Vaak worden deze decoratieve displays van plantaardig materiaal bedoeld om onderdak te bieden aan overwinterende insecten “insectenhotels” of “insectenhuizen” genoemd.…

Er is heel wat te doen rond de bijen en hun afnemende populatie in onze streken en hoe dit onze eigen toekomst beïnvloedt. Hoog tijd dus, dat we ons steentje bijdragen om het gefladder in de tuin terug aan te wakkeren. De meest eenvoudige manier om dat te doen, is…

We spraken al vaker over bijenvriendelijke daktuinen aanleggen om ons ecologisch evenwicht te herstellen. Waarom bijen zo belangrijk zijn, hoeft geen betoog meer. Zij zijn de dragers van ons ecologisch systeem, maar omdat deze bijen steeds minder voedsel vinden en daardoor de bestuiving drastisch achteruitgaat, loopt ons milieu gevaar. Daarom…

Bijen zijn nuttige beestjes, zoveel is zeker. Ze houden ons eco systeem in evenwicht en zijn daarin  een onmisbaar aspect. Jammer genoeg wordt onze bijenpopulatie steeds kleiner, niet enkel door het gebruik van pesticiden maar ook door de manier van bouwen. Gelukkig zijn er mensen die bekommerd zijn om ons…

Wil je echt alles weten over de tuin en wat er reilt en zeilt? Dan kan je super coole apps downloaden voor je smartphone, zodat je niets meer hoeft te missen. *Ben je een bijenliefhebber en wil je je verdiepen in het dagelijks leven van je zoemende vriendjes, of wil…

Urban farming, of city farming zit in de lift. Het verbouwen van gewassen en het houden van kleinvee en bijen in leegstaande gebouwen en op braakliggende gronden, wordt steeds populairder bij moderne stadsbewoners, in navolging op de trend, om terug dichter bij de natuur te leven ; een levenswijze die…